Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

A Life Truth

Behind every great man is a woman rolling her eyes.
– Jim Carrey

Životná pravda

Za každým veľkým mužom je žena prevracajúca očami.
– Jim Carrey