Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Na dnes si dáme slovíčka na cestovanie lietadlom. Príjemný let!

flightletgatebrána
planelietadloto bookrezervovať
plane ticketletenkaone-wayjednosmerný
aisleuličkafirst classprvá trieda
windowoknocoachdruhá trieda
luggagebatožinadelayed flightomeškaný let
passportcestovný pasto landpristáť
seatsedadlocheck invybavenie
journeycestasharp objectsostré predmety
trolleyvozíkpurposeúčel
dutycloto fill invyplniť
boarding passpalubný lístokimmigration formimigračný formulár
hand luggagepríručná batožinato take offvzlietnuť
EU citizenobčan EUnon-smokingnefajčiarsky
goods to declaretovar na precleniestewardess, air hostessletuška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklady použitia a frázy:

I would like to book a plane ticket to London.  Chcel by som si rezervovať letenku do Londýna.

Would you like one=way or return ticket?  Chceli by Ste jednosmernú alebo spiatočnú letenku?

First class or coach?   Prvou triedou alebo druhou?

Can I have the seat next to the window?   Môžem dostať sedadlo pri okne?

Where can I get the trolley for my luggage?   Kde môžem dostať vozík na batožinu?

The flight has been delayed.  Let sa oneskoril.

What time should we land?   Kedy by sme mali pristáť?

Do you have any luggage to check in?    Máte nejakú batožinu na vybavenie?

Can I see your flight ticket and passport?   Môžem vidieť Vašu letenku a pas?

Here is your boarding pass.    Tu je Váš palubný lístok.

Check your hand luggage for any sharp obejcts.    Skontrolujte svoju batožinu, či v nej nemáte nejaké ostré predmety.

Where is the destination of your journey?  Kam letíte?

Where have you traveled from?   Odkiaľ letíte?

What is the purpose of your visit?   Aký je účel Vašej cesty?

I am going on holiday.   Idem na dovolenku.

How long will you be staying?  Ako dlho sa zdržíte?

You have to fill in the immigration form.   Musíte vyplniť imigračný formulár.

The plane will take off in five minutes.   Lietadlo vzlietne o 5 minút.

Fasten your seatbelt please.  Pripútajte si bezpečnostný pás, prosím.

Please do not leave this place.   Prosím, neopúšťajte svoje miesto.

Do you have anything to declare?   Máte niečo na preclenie?

You have to pay duty on these items.   Musíte zaplatiť clo za tieto položky.

This is a non-smoking flight.   Toto je nefajčiarsky let.

Have a pleasant flight!  Príjemný let!

Share This