Vyberte položku Stránka

Aké sú výhody skupinového kurzu

Aké sú výhody skupinového kurzu?

Pozrime sa spolu na výhody skupinového kurzu v porovnaní s indivuálnymi kurzami anglického jazyka.

Pri hľadaní jazykového kurzu sa väčšinou rozhodujeme najprv, aký typ kurzu hľadať – skupinový alebo individuálny? Neviem povedať, ktorý je zásadne výhodnejší alebo lepší, pretože každému vyhovuje niečo trochu iné. Keď sa však pozrieme zblízka na skupinový kurz angličtiny v Best English, medzi hlavné výhody patria zábava, noví priatelia, nácvik rôznych prízvukov, strata hanbenia sa hovoriť, zábava a dynamickosť.

Pozor, tieto vlastnosti sú charakteristické pre kurzy vyučované metódou Best English. Ak by si sa chcel prísť pozrieť, ako to vyzerá v skutočnosti, určite príď na ukážkovú hodinu.

 

Pozornosť učiteľa

Hovorí sa veľa krát, že individuálne hodiny majú veľkú výhodu v tom, že študent má celú pozornosť učiteľa. Ten ho teda počúva, môže opravovať, pripravovať hodiny len pre neho a prispôsobiť ich k študentovej rýchlosti učenia. Áno, to je pravda.

Na druhej strane, skupinové kurzy majú neslávnu povesť pre veľké počty študentov v triede. Najhoršie, čo môže byť je, keď sa ti ešte k tomu v pamäti vynorí spomienka na základnú alebo strednú školu a triedu s 15 žiakmi. Všimni si, nehovorím ani o celej triede, len o polovičke. Koľko krát si sa dostal na rad, aby si mohol rozprávať?

Presne toto je predstava, keď počujeme slovo skupinový kurz. Učiteľ, ktorý svoju pozornosť delí medzi skupinku žiakov, ktorí čakajú, kým budú môcť povedať jednu vetu.

Keď si to však vezmeme z opačnej strany – nebolo dobré, keď ťa učiteľ práve nevidel? Je to lepší pocit, ak sa pomýliš a počuje ťa len kamarát a nie celá trieda.

A vieš si predstaviť, že ty by si bol na chvíľu v roli učiteľa? Počúval, ako tvoj kamarát rozpráva a poprípade mu naznačil, že niečo musí ešte opraviť? A keď potrebuješ, máš vždy pri sebe skutočného učiteľa, ktorí vám obom pomôže, poradí, vysvetlí a odpovie na všetky otázky.

V takom prípade by sa z jedného učiteľa stala celá trieda učiteľov a ty vždy budeš mať pozornosť minimálne jedného z nich.

 

Hry, konverzácie a zábava

Čo je pre mňa veľký rozdiel ako učiteľa – na skupinových hodinách je viac zábavy. Niežeby sme sa na individuálnych hodinách nesmiali, ale určité aktivity sa dajú robiť až od väčšieho počtu ľudí. Aké? No predsa hry :-) .

Veľa hier vhodných pre učenie sa cudzieho jazyka nie je zábavných, ak ich hrajú len dvaja, poprípade sa vôbec vo dvojici hrať nedajú. Takže skupinové kurzy prinášajú väčšie herné možnosti.

Taktiež konverzácie sú zaujímavejšie, ak si ich môžeš vyskúšať s rôznymi partnermi na rôzne témy. Dozvieš sa veľa nového a tá istá téma nie je nikdy taká istá.

Určite to poznáš, viac ľudí, viac názorov, vtipných situácií a smiechu. Moja skúsenosť je tá, že v skupinke sa vyskytnú rôzne charaktery a ľudia z absolútne rozdielych odborov a z iného prostredia a každý z nich prinesie niečo nové a dobré do skupinky. A hlavne veľa pozitívnej energie.

 

Noví priatelia

A z týchto spolužiakov sa neskôr stávajú priatelia aj na celý život.

Čím viac sa stretávate a čím viac zážitkov a vtipných historiek spolu máte, tým lepší tím tvoríte. Nakoniec na hodiny už nebudeš chodiť hlavne kvôli angličtine, ale kvôli ľuďom, s ktorými sa tam budeš môcť stretnúť.

Je to veľmi dobrý pocit. Odporúčam!

Konieckoncov, dobrých ľudí sa všade veľa zmestí a my zlí sa potlačíme.

 

Môžeš pomôcť spolužiakom a byť nachvíľu učiteľom

Ako som už naznačila, vďaka skupinovej hodine máš možnosť vyskúšať si, aké to je byť učiteľom. Ty vlastne pomáhaš spolužiakovi tým, že ho kontroluješ a ešte si aj sám precvičuješ svoje porozumenie. Má to obrovskú výhodu:

Keď máš zodpovednosť za to, aby si niekoho dobre naučil napr. anglické slovo, musíš ho poznať veľmi dobre. To slovo. Musíš vedieť, ako a kedy ho použiť a čo znamená. Toto je úžasný krok vpred pre teba. Je to veľmi pozitívna motivácia – na to, aby si mohol pomôcť niekomu inému, musíš najprv spraviť niečo ty sám pre seba.

 

Práca v pároch

Vieš si predstaviť triedu, kde je 12 študentov a musíš čakať na učiteľa, aby na teba prišiel rad a mohol si hovoriť? Aj keď by ten učiteľ robil , čo by bolo v jeho silách, aby sa to rýchlo točilo, viac ako 10 viet za hodinu nepovieš.

Je desať viet za hodinu dostačujúcich? Ja si myslím, že desať viet nie je dostačujúch ani aby si sa naučil jedno nové slovo a aktívne ho vedel používať.

Keď pracuješ v pári, máš oveľa väčšiu šancu hovoriť, konverzovať, kecať, kvákať až 80 percent celkového času. Týmto spôsobom nehovoríme o desiatich vetách, ale desiatkach.

 

Rôzne prízvuky

Tým, že na skupinovom kurze máš šancu sa rozprávať s mnohými ľuďmi, znamená to, že máš neoddeliteľne aj šancu počúvať. Toto je veľmi dobré, pretože keď sa s niekým rozprávaš, si nútený ho počúvať aktívne a reagovať na to, čo hovorí. Nemáš šancu sa niekde nenápadne schovať a vypnúť.

Keď veľa počúvaš, zvykneš si na rôzne výslovnosti toho istého slova a rôzne prízvuky. Tých je, našťastie, na skupinovom kurze naozaj veľa, takže je čo trénovať. Toto ťa môže naozaj posunúť ďalej.

 

Nebojíš sa hovoriť pred ostatnými

Ak si na kurze jediný, hovoríš len s učiteľom. Je možné, že sa ho na začiatku budeš hanbiť. Neskôr si však na neho zvykneš, na jeho výslovnosť a nebudeš mať strach s ním hovoriť. Veľa krát sa však stáva, že keď vyjdeš von na ulicu, môže ťa zaskočiť niekto cudzí a tvoje sebavedomie sa rýchlo stratí.

Keď si v skupinke a si nútený hovoriť s piatimi, desiatimi ďalšími študentami, po určitom čase, sa ten ostych vyparí a ty si zvykneš a natrénuješ komunikáciu s rôznymi ľuďmi s rôznymi prízvukmi.

 

Nie je to naozaj bežné hovoriť o výhodách skupinového kurzu. V tomto je naša metóda výnimočná. Ak rozmýšľaš o jazykovom kurze, určite odporúčam prísť sa pozrieť na ukážkovú hodinu, aby si mal predstavu, ako to efektívne funguje:


    Meno*


    Telefón*


    Email*


    Kedy*    Share This