Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "ako dve hrozná" po anglicky?

Like two peas in a pod

Preklad doslova

Ako dva hrášky v struku

Definícia

Používame, keď chceme povedať, že dvaja ľudia vyzerajú rovnako, správajú sa rovnako alebo zmýšľajú rovnako.

Príklady

Everybody can see they are brothers. They are like two peas in a pod.  / Každý vidí, že sú bratia. Sú ako dve hrozná.

I always thought they were family because they were like two peas in a pod. / Vždy som si myslel, že sú rodina, pretože boli ako dve hrozná.

Share This