Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

(He was) in his birthday suit.

 

Doslova:  (Bol) vo svojom narodeninovom obleku.

Príklad: When I opened the door, he stood there in his birthday suit. (Keď som otvorila dvere, stál tam ako ho pán Boh stvoril.)

Slovník:

Birthday – narodeniny,

Suit – oblek,

Stood – stál.

 

Share This