Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "natlačení ako sardinky v oleji" po anglicky?

Packed in like sardines

Preklad doslova

Zabalení/natlačení ako sardinky

Definícia

Natlačení na sebe tak natesno, že sa nedá hýbať.

Príklady

We were packed in like sardines in that bus. / Boli sme v tom autobuse natlačení ako sardinky v oleji.

They were packed in like sardines but everyone had great time. / Boli natlačení ako sardinky, ale všetci sa bavili.

Share This