Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Like an owl in an ivy bush

 

Doslova:  ako sova v brečtanovom kríku

Príklad: Why are you staring like an owl in an ivy bush? (Čo tu čumíš ako vyoraná myš?)

Slovník:

Owl – sova,

Ivy – brečtan.

 

Share This