Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "a tak ďalej" po anglicky?

And so on (and so forth)

Preklad doslova

A tak ďalej

Definícia

Používame namiesto toho, aby sme vymenovali ďalšie veci podobného typu, ako už bolo spomenuté. Iný častý výraz pre a tak ďalej je et cetera, skrátene etc. 

Príklady

I made lunch, I washed the dishes, I cleaned the cooker and so on.
(Spravil som obed, umyl riady, vyčistil sporák a tak ďalej.)

The children can take part in music, dance, painting etc.
(Deti sa môžu zapojiť do hudby, tanca, maľovania atď.)

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk
Share This