Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "a tak ďalej" po anglicky?

And so on (and so forth)

Preklad doslova

A tak ďalej

Definícia

Používame namiesto toho, aby sme vymenovali ďalšie veci podobného typu, ako už bolo spomenuté. Iný častý výraz pre a tak ďalej je et cetera, skrátene etc. 

Príklady

I made lunch, I washed the dishes, I cleaned the cooker and so on.
(Spravil som obed, umyl riady, vyčistil sporák a tak ďalej.)

The children can take part in music, dance, painting etc.
(Deti sa môžu zapojiť do hudby, tanca, maľovania atď.)

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Pin It on Pinterest

Share This