Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

 There is no rhyme or reason (for)

 

Stiahni si frázu v PDF

 

Doslova:  Bez rýmu alebo dôvodu.

 

Definícia:

Používame, keď chceme zdôrazniť, že pre niečo neexistuje rozumné vysvetlenie alebo dôvod.

 

Príklady:

Is there any rhyme or reason for his decision?

(Je nejaká logika v jeho rozhodnutí?)

There was no rhyme or reason for his rude behaviour.

(Nebola žiadna logika v jeho hrubom správaní.)

 

 

Share This