Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "hádzať hrach na stenu" po anglicky?

Bang your head against a brick wall

Preklad doslova

Búchať si hlavu o tehlovú stenu.

Definícia

Mrhať časom zatiaľčo sa snažíme dosiahnuť niečo, čo je úplne beznádejné.

Príklady

You are banging your head against a brick wall when you are trying to convince her.
(Zbytočne hádzeš hrach na stenu, keď sa ju snažíš presvedčiť.)

Share This