Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "hluchý ako peň (poleno)" po anglicky?

Deaf as a post

Preklad doslova

Hluchý ako kôl

Definícia

Používame na niekoho, kto je veľmi hluchý.

Príklady

You are deaf as a post. I have to repeat everything three times.
(Si hluchý ako peň. Musím ti všetko opakovať trikrát.)

Share This