Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Leave someone hanging

Preklad doslova

Nechať niekoho visieť

Definícia

Nechať niekoho v napätí bez ďalších informácií alebo bez konečného rozuzlenia, rozhodnutia.

Po slovensky povieme

Nechať niekoho čakať

Príklady

You can’t leave me hanging like this! /  Nemôžeš ma takto nechať čakať!

Hey, don’t leave me hanging! Did you get the job or not?  /  Hej! Nenechávaj ma čakať! Dostal si tú prácu alebo nie?

We have no other information. She left us hanging as usual.  /  Nemáme žiadne ďalšie informácie. Zase nás nechala čakať ako zvyčajne.

Páči sa Ti fráza? Stiahni si ju!

Share This