Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "mať plné ruky práce" po anglicky?

Be up to one’s ears in work

Preklad doslova

Byť po uši v práci

Definícia

Byť zaneprázdnený prácou; mať veľa práce, viac ako je únosné.

Príklady

I’m up to my ears in work. (Mám plné ruky práce.)

He’s always up to his ears in work. (Stále má plné ruky práce.)

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk
Share This