Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "navtierať sa" po anglicky?

Butt in (on)

Preklad doslova

Zadkom dnu

Definícia

Zapojiť sa do konverzácie alebo činnosti bez toho, aby nás o to niekto požiadal.

Príklady

We were having a good talk until he butted in.
(Mali dobrú konverzáciu, až kým sa nenavtieral.)

I can’t believe that you butted in on that meeting!
(Nemôžem uveriť, že si sa navtieral na to stretnutie!)

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk
Share This