Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

On Fire

Preklad doslova

horí, je v plameňoch

Definícia

Používame, keď chceme povedať, že niekomu sa veľmi darí a nič ho nezastaví.

Po slovensky povieme

Nenašli sme jednoznačný preklad, ale nabližšie významovo sú:

Ale dáva / fakt mu to ide / darí sa mu ako nikdy / je na roztrhanie

Príklady

Man, that dude is on fire / Človeče, tomu týpkovi to ide!

Wow! You are on fire!  /  Wow! Ti to ide!  /  Ale dávaš!

The team is on fire! They won every single match of the season!  /  Tímu sa darí ako nikdy! Vyhrali každučký zápas sezóny!

Fred is on fire in his new job! I think they will promote him soon.  / Fred je na roztrhanie v novej práci. Myslím si, že ho čoskoro povýšia.

John’s new book is really on fire. Everyone is  buying it.  /  Janova nová kniha je na roztrhanie. Všetci si ju kupujú.

Páči sa Ti fráza? Stiahni si ju!

Share This