Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "tvrdý oriešok" po anglicky?

A tough nut to crack

Preklad doslova

Tvrdý orech na rozlúsknutie

Definícia

Problém alebo situácia, s ktorou je ťažké sa vysporiadať alebo ťažké pochopiť.

Príklady

This test is going to be a tough nut to crack.
(Tento test bude tvrdý oriešok.)

Share This