Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Slovná zásoba Fitko / Gym

 gym / gymnasium telocvičňa, fitko get in shape dostať sa do formy
 muscles svaly strength sila
 build up muscles budovať svaly personal trainer osobný tréner
 burn fat spáliť tuky bodyforming budovanie postavy
 lose weight schudnúť class hodina, kurz
 stretch pretiahnuť sa sign up zapísať sa
 pull a muscle natiahnuť si sval toes prsty na nohách
 warm-up zahriať sa treadmill bežecký pás
 cool down vychladnúť exercise bike stacionárny bicykel
 slim štíhly exercise mat karimatka, podložka
 muscular svalnatý biceps bicepsy
 workout cvičenie, tréning abs (abdominal muscles) brušné svaly
 work out cvičiť, posilovať stroll prechádzať sa
 sit-ups brušáky (sed-ľah) brisk walking rýchla chôdza
 squats drepy rowing veslovanie
 push ups kľuky gym equipment vybavenie telocvične
 lift weights zdvíhať závažia cardio cvičenie zvyšujúce srdečný tep
 dumbbell jednoručná činka fitness fyzická zdatnosť
 barbell obojručná činka wellness dobrá kondícia

Príklady použitia a frázy

Good job! That was a good workout! Skvelá práca! To bolo super cvičenie!

No wonder you are in good shape! Niet divu, že si v dobrej kondičke.

You should touch your toes to stretch the muscles in your legs and back. Mal by si sa dotknúť prstov na nohách, aby si si pretiahol svaly na nohách a chrbáte.

What are you working on now? Na čom teraz pracuješ?

I am working on my abs and legs today. Dnes pracujem na svojich brušných svaloch a nohách.

I will be doing a lot of squats and sit-ups. Budem robiť veľa drepov a brušákov.

Drink water so that you wouldn’t faint or get dizzy. Pi vodu, aby si neodpadol alebo si nedostal závrať.

Exercise at least every other day. Cvič aspoň každý druhý deň.

Krátky rozhovor

A: Hello, I would like to sign up for some fitness classes. Dobrý deň, chcel by som sa zapísať na nejaký fitness kurz.

B: Great! What would you like to do? We have a lot of classes. Super! Čo by ste chceli robiť? Máme veľa kurzov.

A: I’m not sure. What kind of classes do you have? Nie som si istý. Aké druhy kurzov máte?

B: We have a lot of dance classes, yoga and bodyforming classes. Máme tanečné kurzy, kurzy jógy a formovanie postavy.

A: I think I would like to join a yoga class. Myslím, že by som sa chcela pridať na kurz jógy.

B: We have a 6pm yoga class. Máme kurz jógy o šiestej.

A: Sign me up for it! Zapíšte ma naň!

Budú sa ti hodiť tieto slovíčka? Stihani si ich.

Share This