Vyberte položku Stránka

Kurzy anglického jazyka pre stredne pokročilých

Kurzy anglického jazyka pre stredne pokročilých

Viac o efektívnych skupinových kurzoch, ktoré vás posunú závratnou rýchlosťou vpred. Angličtina dva- až trikrát týždenne kedykoľvek počas roka. Zvládnite to, na čom iní pracujú roky, v priebehu niekoľkých týždňov. Stačí začať hovoriť. :-)
 

Upozornenie!

Bohužiaľ, kvôli situácii vyvolanej vírusom Covid-19 boli naše kurzy pozastavené, nakoľko sme online formu vyučovania nepovažovali za rovnako účinnú. Keď kurzy obnovíme, budete určite informovaný prostredníctvom našich sociálnych sietí. Medzičasom sa vám budeme snažiť prinášať zaujímavosti a pomôcky na štúdium anglického jazyka online – prostredníctvom našej stránky, či už spomínaných sociálnych sietí. Sledujte nás! :-)

PS: Odteraz si u nás môžete kúpiť anglické detské knižky! Nakuknite do Kocúrových príbehov.

 

Náplň kurzov

V Best English Nitra máme kurzy rozdelené na 9 úrovní, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Študentov starostlivo rozraďujeme do úrovní tak, aby boli vždy zaradení do kurzu so spolužiakmi na rovnakej úrovni anglického jazyka. S každým študentom robíme písomný a ústný rozraďovací test.

Na každom kurze venujeme veľkú pozornosť širokej slovnej zásobe, rozprávaniu a komunikácii, tréningu plynulosti a výslovnosti, čo zabezpečí, že už po krátkej dobe sa začnete cítiť istejšie ohľadom vlastnej angličtiny.

 

Kurzy pre stredne pokročilých

V Best English Nitra otvárame tri úrovne určené pre stredne pokročilých.

Slovná zásoba už zahŕňa všeobecné témy, ako aj témy zamerané na pracovné prostredie, napr: na letisku, v kancelárii, cestovanie, vzťahy medzi ľuďmi, pocity, uchádzanie sa o prácu, obchodné jednanie, ciele a frazálne slovesá.

Každá úroveň je zakočená písomným a ústnym testom a po ukončení programu získate certifikát Best English Nitra.

Zopakujeme si základnú gramatiku a natrénujeme si aj použitie zložitejších časov, ktorým konečne porozumiete. :-) Budete sa vedieť vyjadrovať v dlhších súvetiach, budeme pracovať na plynulosti vášho prejavu, pohotovosti a taktiež na výslovnosti.

Po absolvovaní týchto kurzov budete zvládať komunikáciu vo všetkých bežných situáciách, s ktorými by ste sa mohli stretnúť. Budete vedieť vyjadriť svoj názor na rôzne témy, pozerať seriály po anglicky a taktiež čítať prvé anglické knižky.

Zavolajte a prihláste sa na ukážkovú hodinu

Vyskúšajte si na vlastnej koži, aké to je študovať v Best English Nitra. Zistíte, ako sa dá rýchlo, prirodzene a efektívne naučiť hovoriť cudzím jazykom a budete mať šancu si vyskúšať, ako prebiehajú bežné konverzačné hodiny v Best English Nitra.

 

0948 715 834

Hovorte plynulo po anglicky

Kurzy angličtiny v Best English Nitra sú zamerané na vašu schopnosť hovoriť. Na kurzoch zvyčajne hovoríme až 80 % vyučovacieho času, čo znamená že budete hovoriť, hovoriť a hovoriť.

 

Šetrite svoj čas

Zapracujte na svojej angličtine intenzívne vďaka nášmu kurzu a za krátku dobu dokážete spraviť taký pokrok, na akom iní pracujú roky. V priebehu pár týždňov sa nielen rozhovoríte, ale aj nadobudnete nové sebavedomie.

 

Na čom je založená metóda vyučovania v Best English?

Zistite viac o nezvyčajnej metóde, ktorú používame.

Čas vyučovania a začiatok kurzov

V Best English Nitra otvárame ranné, poobedné a večerné kurzy. Učíme všetky dni v týždni, možné sú rôzne kombinácie dní.

Nové kurzy každej úrovne sú otvárané každý mesiac, takže štúdium môžete začať kedykoľvek počas roka. Jedna úroveň trvá priemerne 6 týždňov, záleží od dĺžky konkrétneho kurzu a intenzity kurzu.

}

Intenzita a cena kurzov

Pre štúdium angličtiny je dôležitá intenzita. Preto väčšina kurzov u nás prebieha 2 x týždenne alebo 3 x týždenne. Je možné kombinovať aj pracovné dni spolu s víkendom.

Cena kurzu závisí od rôznych faktorov, napríklad od úrovne vašej angličtiny, dňov a času štúdia. Pohybuje sa však od 4 do 6,15 €/vyučovaciu hodinu.

Konkrétnejšie informácie?

Pre konkrétne informácie o cenách, časoch štúdia a presnom termíne nástupu je potrebné určiť úroveň vašej angličtiny a vyhodnotiť rozraďovací test (písomný a ústny). Test je zadarmo, nezáväzný, trvá cca 1hod. a je možné ho absolvovať v priestoroch školy.

Informovať sa o možnom termíne vášho rozraďovacieho testu môžete na tel. č. 0948 715 834 alebo cez email nitra@best-english.sk

Share This