Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "ani oka nezažmúriť" po anglicky?

not sleep a wink

Definícia

Nespať vôbec.

Príklady

couldn’t sleep a wink last night/ V noci som ani oka nezažmúril.

The hotel was so noisy, I didn’t sleep a wink.  / Hotel bol taký hlučný, že som ani oka nezažmúril.

Share This