Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "Ani za svet!" po anglicky?

Not for all the tea in China

Preklad doslova

Ani za všetok čaj Číny

Definícia

Používame, keď chceme povedať, že neexistuje nič, čo by ťa presvedčilo urobiť niečo.

Príklady

would never sell my car, not for all the tea in China. / Nikdy by som nepredal svoje auto, ani za svet.

would not change my job for all the tea in China. / Nevymenil by som svoju prácu ani za svet.

– Could you help me? – Not for all the tea in China. / – Mohol by si mi pomôcť? – Ani za svet.

Share This