Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Even a blind squirrel finds a nut once in a while

Preklad doslova

Dokonca aj slepá veverička z času na čas nájde oriešok

Definícia

Použijeme, keď chceme povedať, že niekto získal niečo úplnou náhodou (namiesto svojich zručností.)

Po slovensky povieme

Prišiel k tomu ako slepé kura k zrnu. / Občas aj motyka vystrelí.

Príklady

I usually break everything I touch but even a blind squirrel finds a nut once in a while. / Zvyčajne čoho sa dotknem, to sa pokazí, ale občas aj motyka vystrelí.

Even a blind squirrel finds a nut once in a while. I can’t believe that her “skills” would play any role in that.  /  K tomu došla ako slepé kura k zrnu. Neverím, že by jej “schopnosti” s tým mali niečo dočinenia.

You should try it. You know, even a blind squirrel finds a nut once in a while.  / Mal by si to vyskúšať. Vieš, možno motyka vystrelí.

Páči sa Ti fráza? Stiahni si ju!

Share This