Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk
Anglické frázy – Hit the Sack

Anglické frázy – Hit the Sack

Hit the Sack Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Udrieť do vreca Definícia Ísť spať Po slovensky povieme ísť do postele / ísť spať Príklady Let’s hit the sack. /  Poďme spať.I have to go home and hit the sack soon.  /  Musím ísť domov a rýchlo ísť do...
Anglické frázy – Fly High

Anglické frázy – Fly High

Fly high Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Lietať vysoko Definícia Šťastný, nadšený. Po slovensky povieme Byť (radosťou) celý bez seba Príklady They were flying high when their son was born.  /  Boli celí bez seba, keď sa im narodil syn.He was flying high...
Anglické frázy – Have a Ball

Anglické frázy – Have a Ball

Have a ball Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Mať loptu Definícia Mať sa dobre, dobre sa baviť, užívať si Po slovensky povieme Dobre sa baviť Príklady Everyone was having a ball. / Všetci sa dobre bavili.She knows how to have a ball. /  Vie, ako sa dobre...