Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk
Anglické frázy – Got bigger fish to fry

Anglické frázy – Got bigger fish to fry

I have got bigger fish to fry Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Mám väčšie ryby na smaženie Definícia Mať dôležitejšie alebo urgentnejšie veci, ktoré treba spraviť. Po slovensky povieme Mám iné veci na robote Príklady Sorry, I can’t come. ...
Anglické frázy – Stay Put

Anglické frázy – Stay Put

Stay put Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Zostaň položený Definícia Zostať na určitom mieste alebo v určitej pozícii. Po slovensky povieme Zostať na mieste Príklady Stay put. I’ll be back soon. / Zostaň na mieste. Ja sa čoskoro vrátim....
Anglické frázy – A Fly in the Ointment

Anglické frázy – A Fly in the Ointment

A Fly in the Ointment Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Mucha v masti Definícia Problém, ktorý zhoršuje alebo komplikuje určitú situáciu. Po slovensky povieme Háčik Príklady The only fly in the ointment is that he can’t speak English and I...
Anglické frázy – Zlom väz!

Anglické frázy – Zlom väz!

Ako sa povie "zlom väz" po anglicky? Break a leg! Stiahni si frázu Preklad doslova Zlom nohu! Výslovnosť a ešte raz pomalšie: Definícia Používame, keď chceme niekomu popriať veľa šťastia. Príklady Don’t worry, everything will be alright. Break a...
Anglické frázy – Ľahké ako facka

Anglické frázy – Ľahké ako facka

Ako sa povie "ľahké ako facka" po anglicky? (As) easy as ABC Stiahni si frázu Preklad doslova Ľahké ako abeceda Výslovnosť a ešte raz pomalšie: Definícia Veľmi jednoduché alebo ľahké. Príklady Don’t worry, driving is as easy as ABC! / Neboj sa,...

Pin It on Pinterest