Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk
Anglické frázy – A blind squirel

Anglické frázy – A blind squirel

Even a blind squirrel finds a nut once in a while Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Dokonca aj slepá veverička z času na čas nájde oriešok Definícia Použijeme, keď chceme povedať, že niekto získal niečo úplnou náhodou (namiesto svojich zručností.) Po...
Anglické frázy – All bark and no bite

Anglické frázy – All bark and no bite

All bark and no bite Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Samý štek a žiaden hryz Definícia Hovoríme o niekom, kto sa veľa vyhráža, ale nakoniec toho veľa neurobí. Po slovensky povieme Veľa šteká, ale nehryzie Príklady Don’t be scared. He’s all...
Anglické frázy – Off you go

Anglické frázy – Off you go

Off you go Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Preč choď Definícia Je to pekne povedané, aby niekto už šiel. Hovorí sa to hlavne deťom. Po slovensky povieme No už choď. / Bež už. Príklady Off you go to school now. / Bež už do školy. Off you go and tidy your...
Anglické frázy – Full as a tick

Anglické frázy – Full as a tick

(As) full as a tick Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Plný (najedený) ako kliešť Definícia Keď niekto zje alebo vypije príliš veľa. Po slovensky povieme Nažrať sa ako prasa, najesť sa do prasknutia  Príklady Oh, I can’t do anything now. I’m as...
Anglické frázy – Spill the beans

Anglické frázy – Spill the beans

Spill the beans Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Rozsypať fazule Definícia Prezradiť niečo tajné, častokrát aj neúmyselne. Po slovensky povieme Vytárať niečo, prezdradiť tajomstvo, prerieknuť sa Príklady I hope she won’t spill the beans...
Anglické frázy – In Someone’s Wake

Anglické frázy – In Someone’s Wake

In Someone’s Wake Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova V niekoho stopách. („wake“ znamená stopa vo vode po prechádzajúcom člne.) Definícia Ísť hneď za niekým. Po slovensky povieme Za niekým / niekomu v pätách  Príklady Mary walked off and...