Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.

Prisudzujem svoj úspech tomuto: Nikdy som nedal alebo nezobral žiadnu výhovorku.

– Florence Nightingale

Prečítajte si viac