Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk
Anglické frázy – Have a Ball

Anglické frázy – Have a Ball

Have a ball Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Mať loptu Definícia Mať sa dobre, dobre sa baviť, užívať si Po slovensky povieme Dobre sa baviť Príklady Everyone was having a ball. / Všetci sa dobre bavili.She knows how to have a ball. /  Vie, ako sa dobre...
Anglické frázy – On Fire

Anglické frázy – On Fire

On Fire Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova horí, je v plameňoch Definícia Používame, keď chceme povedať, že niekomu sa veľmi darí a nič ho nezastaví. Po slovensky povieme Nenašli sme jednoznačný preklad, ale nabližšie významovo sú: Ale dáva / fakt mu to...
Anglické frázy – Red-handed

Anglické frázy – Red-handed

Catch somebody red-handed Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Chytiť niekoho červenorukého Definícia Prichytiť niekoho, ako robí niečo zlé. Po slovensky povieme Prichytiť niekoho pri čine Príklady I hope they won’t catch us red-handed. / Dúfam, že nás...
Anglické frázy – Live in Clover

Anglické frázy – Live in Clover

Live / Be in Clover Výslovnosť Výslovnosť pomalšie Preklad doslova Žiť si / Byť v ďateline Definícia Žiť si v prepychu, mať veľa peňazí. Po slovensky povieme Byť v plnke / byť za vodou Príklady She is dating him only because he is in clover.  / Chodí s ním len preto,...