Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

chalk and cheese

Preklad doslova

krieda a syr

Definícia

Používa sa, keď chceme povedať, že dvaja ľudia alebo dve veci sú úplne rozdielne.

Po slovensky povieme

Sto a jeden / ako nebo a zem / ako deň a noc

Príklady

My brother and I are chalk and cheese. / Ja s bratom sme ako deň a noc.

They are as different as chalk and cheese.  /  To je ako sto a jeden. (Doslova: Sú rozdielni ako sto a jeden.)

My daughters are chalk and cheese—one loves baseball and the other loves ballet.  / Moje dcéry sú ako nebo a zem – jedno zbožňuje baseball a druhá balet.

Páči sa Ti fráza? Stiahni si ju!

Share This