Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Christmas Crackers*

Are a part of celebrations in United Kingdom, Canada, Australia and South Africa. Christmas crackers are made of nicely decorated cardboard and contain a small toy, joke, a candy or a paper crown. Two people usually have to pull a cracker on each side to open it. They are opened at the Christmas dinner table or at parties.

Sú súčasťou osláv vo Veľkej Británii, Kanade, Austrálii a Južnej Afrike. Christmas crackers sú vyrobené z pekne ozdobeného kartónu a vnútri schovávajú malú hračku, vtip, cukrík alebo papierovú korunu. Dvaja musia zvyčajne potiahnuť cracker na oboch koncoch, aby ho otvorili. Otvárajú sa pri štedrovečernom stole alebo na párty.

http://www.youtube.com/watch?v=b4hd1nkTc_w&utm_source=Novink%C3%A1re%C5%88&utm_campaign=40cf015b82-Christmas_Crackers11_22_2012&utm_medium=email

*Slovo “cracker” je odvodené od slovesa “crack”, čo znamená puknúť, prasknúť a viaže sa ku spôsobu otváraniu týchto malých vianočných prekvapení.

Share This