Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Christmas Eve (24th Dec)

is the evening before Christmas Day.

In the United States and Canada, children traditionally leave Santa Claus a glass of milk and a plate of cookies before they go to bed to find the gifts from Santa under the Christmas tree in the morning.

In Britain and Australia, Father Christmas is given sherry, or beer and mince pies instead.

In Ireland it is popular to give Daidí na Nollaig Guinness or milk, along with Christmas pudding or mince pies.

Štedrý večer (24. 12.)

je večer pred Prvým sviatkom vianočným.

V Spojených štátoch a Kanade deti tradične nechávajú Santa Clausovi pohár mlieka a tanier so sušienkami predtým ako idú spať, aby si ráno našli darčeky od Santu pod vianočným stromčekom.

V Británii a Austrálii, sa narozdiel dáva Father Christmas sherry alebo pivo a mince pies (koláčiky so sušeným ovocím).

V Írsku je populárne dávať Daidí na Nollaig pivo Guinness alebo mlieko s Vianočným pudingom alebo mince pies.

Share This