Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Christmas Lights in USA

The more, the better. The brighter, the more visible. It is not uncommon that whole streets or towns compete in Christmas decorations, especially in Christmas lights. It is not as important which will be nicer as who will have more of Christmas lights and the shiniest.

 

Vianočné osvetlenie v USA

Čím viac, tým lepšie. Čím svetlejšie, tým viditeľnejšie. Nie je nezvyčajné, že celé ulice alebo mestá súťažia vo vianočnej výzdobe a hlavne vo vianočnom osvetlení. Nie je až také dôležité, ktoré bude krajšie ako kto bude mať viac svetiel a čo najžiarivejšie.

Share This