Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Third time is the charm!

 

Taktiež aj: Third time lucky!

Doslova:  Tretí krát je kúzlo!

Príklad: I have called her twice but she doesn’t answer her phone. Maybe I should try once again – third time is the charm. (Už som jej volal dva krát, ale neberie telefón. Možno by som mal skúsiť ešte raz – do tretice všetko dobré.)

Slovník:

Charm – čaro, kúzlo,

Lucky – mať šťatie, byť šťastný.

 

Share This