Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

(Have) green fingers

Preklad doslova

Mať zelené prsty

V americkej angličtine sa používa podobný výraz –

 have a green thumb  (mať zelený palec)

Definícia

Byť dobrý záhradník, mať zručnosť pestovať rastliny.

Po slovensky povieme

Byť rodený záhradkár

Príklady

My dad was born with green fingers. He is great with plants. / Môj oco sa je rodený záhradkár.S rastlinami to vie.

You seriously have green fingers.  /  Si fakt rodený záhradkár.

My husband has green fingers / Môj manžel je rodený záhradkár.

Páči sa Ti fráza? Stiahni si ju!

Share This