Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Čo je to Halloween?

Halloween je sviatok, ktorý sa každoročne oslavuje 31. októbra. Niektorí ľudia počas alebo okolo tohto dátumu usporadúvajú Halloweenske párty, na ktoré si pozývajú hostí. Títo sa často prezliekajú za kostlivcov alebo iné strašidelné stvorenia. Hlavnými znakmi
Halloweenu sú tekvice, netopiere a pavúky. Zaujímavou tradíciou, ktorá sa robí na Halloween je, že deti oblečené do strašidelných kostýmov navštevujú svojich susedov a pýtajú si odmenu za zaspievanú pesničku alebo vinš, či prianie. Ak sused odmietne
pohostiť ci odmeniť svojich hostí, z ich strany môže prísť nejaký žart, či lesť.

V USA je bežné, že v obciach a mestách majú na toto špeciálne vyhradený cas, ktorá trvá približne od 17 do 19-tej. Domácnosti, ktoré sa chcú zúcastniť, si vyzdobia svoje domy a nechajú na verandách zapnuté svetlo.

Podľa írskej legendy, tekvicové lampáše „Jack-o‘-lanterns“ sú pomenované podľa lakomého muža menom Jack, ktorý keďže niekoľkokrát oklamal diabla, mal zakázané vstúpiť aj do neba, aj do pekla. Bol odsúdený blúdiť po Zemi a kývať svojim lampášom tak, aby zviedol ľudí z ich cesty.

“Halloween” je skrátene pre „Hallows’ Eve” (Predvečer svätých) alebo ,,Hallows’ Evening” (Večer svätých), čo je večer pred dňom Všetkých svätých. S Halloweenom sa spája zvyčajne čierna a oranžová farba. Oranžová je symbolom sily a vytrvalosti a spolu s hnedou a zlatou reprezentujú zber úrody a jeseň. Čierna je zvyčajne symbolom smrti a temnoty a vystupuje ako pripomienka toho, že Halloween bol sviatkom, ktorý označil hranice medzi životom a smrťou.

Oficiálne sa strach z Halloweenu nazýva samhainofóbia.

Anglické slovíčka - Halloween

 
   All Hallows Eve                                                                                                                  
 iný názov pre Halloween Are you looking forward to All Hallows Eve? / Tešíš sa na Halloween?
 
   apparition
 zjavenie, prízrak I saw an apparition. / Videla som prízrak.
 
   autumn
 jeseň; ročné obdobie Autumn is finally here. / Jeseň je konečne tu.
 
   bag
 taška You have a nice bag. / Máš peknú tašku.
 
   banshee
 nešťastný duch, vystupuje v Škótskom a Írskom folklóre. Banshee sa zvyčajne objaví keď má niekto zomrieť. The Banshee came last night. / Minulú noc prišiel duch.
 
   bat 
 netopier There are bats in the cave. / V tej jaskyni sú netopiere.
 
   black  
 čierna She has black hair. / Ona má čierne vlasy.
 
   black cat
 čierna mačka We bought a black cat. / Kúpili sme čiernu mačku.
 
   blood  
 krv I don’t like to see blood. / Nerada vidím krv.
 
   bloodcurdling 
 hrôzostrašný až z toho tuhne krv v žilách The movie was bloodcurdling. / Ten film bol hrôzostrašný.
 
   bogeyman 
 strašidlo, bubo; fiktívne strašidlo, ktoré straší neposlušné deti The bogeyman is under the bed. / To strašidlo je pod posteľou.
 
   bones 
 kosti We found some bones in the garden. / V záhrade sme našli nejaké kosti.
 
   boo
 Bu!; slovo, ktoré sa používa v momente keď niekoho chcete nastrašiť Boo! I gotcha! / Bu! Dostal som ťa!
 
   brew  
 odvar; uvarený nápoj The witch cooked the brew of love. / Čarodejnica uvarila odvar lásky.
 
   broom  
 metla Can you fly on a broom/broomstick? / Vieš lietať na metle?
 
   candle
 sviečka Light the candle, please. / Zapáľ sviečku prosím.
 
   candy
 sladkosť; americká angličtina I want candy. / Chcem sladkosti.
 
   casket 
 truhla; nádoba, v ktorej pochovávajú mŕtvych The casket is black. / Tá truhla je čierna.
 
   cape 
 plášť; kus látky obviazaný okolo krku hrdinu alebo upíra Superman wears a cape. / Superman nosí plášť.
 
   cauldron   
 kotlík; kovová nádoba v ktorej čarodejnice varia odvary She cooked the brew in a cauldron. / Uvarila odvar v kotlíku.
 
   cemetery
 cintorín I don’t want to go to the cemetery. / Nechcem ísť na cintorín.
 
   cloak
 plášť; látka na zahalenie bez rukávov zvyčajne s kapucňou, často používaná napr. princeznami The cloak protected her dress. / Plásť ochránil jej šaty.
 
   coffin  
 rakva; drevená nádoba The coffin is empty. / Tá truhla je prázdna.
 
   corpse 
 mŕtvola; mŕtve telo The corpse was found here. / Tu sa našla mŕtvola.
 
   costume 
 nákupné šialenstvo I will wear a costume. / Budem mať na sebe kostým.
 
   creepy
 naháňajúci hrôzu That doll is creepy. / Tá bábika naháňa hrôzu.
 
   dead 
 mŕtvy He is dead. / On je mŕtvy.
 
   demon 
 démon; zlý duch She can see demons. / Ona vidí démonov.
 
   devil 
 diabol; nadprirodzená bytosť, stelesnenie zla She is a devil’s child. / Ona je diablovo dieťa.
 
   disguise 
 prestrojenie, maska He is in disguise. / On je v prestrojení.
 
   evil 
 zlý, zlomyseľný He is an evil king. / On je zlomyseľný kráľ.
 
   fall  
 jeseň; Americká angličtina Do you like fall? / Máš rád jeseň?
 
   familiar
 povedomý, známy; vec alebo človek, ktorého sme už niekde videli His face was familiar. / Jeho tvár mi bola povedomá.
 
   fang 
 tesák; ostrý zub The vampire has fangs. / Upír má tesáky.
 
   festival  
 festival, sviatok Tomorrow is a festival. / Zajtra je sviatok.
 
   fiend 
 zloduch, démon The fiend stole the key. / Zloduch ukradol ten kľúč.
 
   frighten  
 vystrašiť, vyľakať You frightened me to death. / Vyľakal si ma na smrť.
 
   frightening
 strašidelný His costume is frightening. / Jeho kostým je strašidelný.
 
   ghost 
 duch I saw a ghost. / Videla som ducha.
 
   ghoul 
 vykrádač hrobov; fiktívne kanibalistické strašidlo, ktoré vykráda hroby We found the ghoul. / Našli sme toho vykrádača hrobov.
 
   goblin
 škriatok; malé, škaredé stvorenie, ktoré spôsobuje len problémy I think goblin hides my things. / Myslím, že škriatok schováva moje veci.
 
   gory 
 krvavé, brutálne The fight was gory. / Ten súboj bol krvavý.
 
   grave 
 hrob This is her grave. / Toto je jej hrob.
 
   graveyard 
 cintorín, americká angličtina He works at a graveyard. / Pracuje na cintoríne.
   Grim Reaper  
 zubatá; v Anglickom folklóre je to kostra muža, zahalená v čiernom plášti s kosou, ktorá symbolizuje smrť The Grim Reaper took our grandmother. / Zubatá si zobrala našu babku.
 
   grisly
 príšerný They are grisly. / Oni sú príšerný.
 
   gruesome
 hrozný, strašný The house is gruesome. / Ten dom je strašný.
 
   haunted  
 strašidelný, navštevovaný duchom; miesto alebo vec, v ktorej býva alebo ju navštevuje duch This place is haunted. / Na tomto mieste straší.
 
   horror 
 hrôza, zdesenie She has horror in her eyes. / Mala hrôzu v očiach.
 
   howl 
 zavíjať; kvílenie vydávané vlkmi alebo psami The wolves howl. / Vlci vyjú.
 
   Jack O’ Lantern  
 svietnik z vyrezávanej dyne We can make Jack O‘ Lantern. / Môžeme spraviť svietnik z vyrezávanej dyne.
 
   lantern 
 svietnik, lampáš Put this lantern on the table. / Polož tento lampáš na stôl.
 
   magic 
 mágia, kúzlo; moc, schopnosť zakliať alebo okúzliť She used magic. / Použila mágiu.
 
   mausoleum 
 mauzóleum; budova na umiestnenie pozostatkov významných osobností I visited a mausoleum. / Navštívila som mauzóleum.
 
   monster 
 strašidlo; obluda There isn’t any monster. / Nie je tam žiadne strašidlo.
 
   moon 
 Mesiac He was on the moon. / On bol na mesiaci.
 
   mummy 
 múmia There was a mummy in the museum. / V múzeu bola múmia.
 
   nightmare 
 nočná mora I had a nightmare. / Mala som nočnú moru
 
   October 
 október I have birthday in October. / Mám narodeniny v októbri.
 
   orange 
 oranžová I have an orange dress. / Mám oranžové šaty.
 
   phantom 
 fantóm; prízrak It wasn’t a phantom. / Nebol to prízrak.
 
   prank 
 kanadský žart; vystreliť si z niekoho He plays pranks on people. / Strieľa si z ľudí.
 
   pumpkin 
 dyňa This pumpkin is big. / Táto dyňa je veľká.
 
   scare 
 vystrašiť You scared me. / Vystrašil si ma.
 
   scary 
 strašidelný Her friend is scary. / Jej kamarát je strašidelný.
 
   skull  
 lebka I have a skull. / Mám lebku.
 
   scythe  
 kosa; nástroj s drevenou rukoväťou a zahnutým ostrým kovovým špicom This scythe is sharp. / Táto kosa je ostrá.
 
   shadow 
 tieň Let’s stand in a shadow. / Poďme sa postaviť do tieňa.
 
   skeleton 
  kostra We use a skeleton at school. / Používame kostru v škole.
 
   shock 
 šok, zľaknutie It was a shock for me. / Bol to pre mňa šok.
 
   spell
 kúzlo, kliatba; slová vyslovené čarodejnicou na zakliatie niekoho She cast a spell on the princess. / Zakliala princeznú.
 
   spider 
 pavúk I don’t like spiders. / Nemám rada pavúkov.
 
   spirit  
 duch, duša Her spirit is in heaven. / Jej duch je v nebi.
 
   spooky 
 trochu strašidelný His smile is spooky. / Jeho úsmev je trocha strašidelný.
 
   sweets 
 sladkosti, britská angličtina I have a lot of sweets. / Mám veľa sladkostí.
 
   tomb 
 hrobka; budova v ktorej sú pochovaný ľudia The tomb is next to the cemetery. / Hrobka je vedľa cintorína.
 
   tombstone   
 náhrobný kameň This is a beautiful tombstone. / Toto je krásny náhrobný kameň.
 
   trick 
 lesť, niečo čo človek spraví aby tomu druhému ublížil, ponížil ho, aby sa na ňom ostatný zasmiali. He played a trick on me. / Pekne si zo mňa vystrelil.
 
   treat 
 odmena; neočakávané prekvapenie aby sme niekoho potešili She got a treat. / Dostala odmenu.
   Trick or treat!
 Pohostiť alebo pomstiť!; tradícia v UK a USA, deti idú od domu k domu v strašidelných kostýmoch a hovoria túto frázu. Buď ich pohostia sladkosťami alebo ich vystrašia. -Trick or treat! -Oh, how scary! /-Pohostiť alebo pomstiť! -Oh, aké strašidelné!
 
   vampire
 upír A vampire lives in the castle. / Na tom hrade žije upír.
 
   wand 
 čarovný prútik; kus dreva v tvare prútika používaný na čary Harry Potter had a wand. / Harry Potter mal čarovný prútik.
 
   web
 pavúčia sieť The house is full of webs. / Ten dom je plný pavúčích sietí.
 
   warlock
 čarodejník (muž) Don’t talk to the warlock. / Nerozprávaj sa s tým čarodejníkom.
 
   werewolf  
 vlkolak; osoba, ktorá sa zmení na vlka vždy keď je spln Werewolfs don’t exist. / Vlkolaci neexistujú.
 wicca náboženstvo čarodejníc She worships Wicca. / Ona vyznáva Wiccu.
 
   wicked
 zlomyseľný His colleague is wicked. / Jeho kolega je zlomyseľný.
 
   witch
 čarodejnica She is a witch.  / Je čarodejnica.
 
   witchcraft
 čierna mágia She is interested in witchcraft. / Zaujíma sa o čiernu mágiu.
 
   wraith
 duch – škótska angličtina A wraith visited me. / Navštívil ma duch.
 
   zombie 
 zombie; živá mŕtvola Kill the zombie! / Zabi tú živú mŕtvolu.
Share This