Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Upside down

 

Doslova:  Hornou stranou dolu

Príklady:

Are you reading? Because your book is upside down. (Čítaš? Pretože tvoje kniha je hore nohami.)

Side – strana.

 

Share This