Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

In Someone’s Wake

Preklad doslova

V niekoho stopách. (“wakeznamená stopa vo vode po prechádzajúcom člne.)

Definícia

Ísť hneď za niekým.

Po slovensky povieme

Za niekým / niekomu v pätách 

Príklady

Mary walked off and he followed in her wake/ Mariška odkráčala a on ju nasledoval.

At last, the waiter came in his wake.  /  Napokon, čašník prišiel hneď za ním.

We couldn’t continue in his wake as we were too tired.  / Nemohli sme pokračovať v jeho stopách, nakoľko sme boli príliš unavení.

Páči sa Ti fráza? Stiahni si ju!

Share This