Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

While the cat’s away (the mice will play).

 

Doslova:  Pokiaľ je mačka preč, (myši sa budú hrať).

Príklad: Do you think it’s wise to leave the children alone for so long? You know, while the cat’s away… (Myslíš si, že je múdre nechať deti samé tak dlho? Veď vieš, keď kocúr nie je doma…)

Slovník:

Wise – múdry,

Leave – nechať, zanechať.

 

Share This