Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "kúpiť mačku vo vreci" po anglicky?

Buy a pig in a poke

Preklad doslova

Kúpiť prasa po štuchnutí

Definícia

Používame, keď chceme povedať, že niekto kúpil niečo bez toho, aby to najprv videl, alebo bez toho, aby vôbec preskúmal, čo kupuje.

Príklady

I would like to try it first. I don’t want to buy a pig in a poke. / Najprv by som si to chcel vyskúšať. Nechcem kupovať mačku vo vreci.

You shouldn’t ask her to marry you after three months of dating. You don’t really know her. It’s like buying a pig in a poke.  / Nemal by si žiadať o ruku po troch mesiach randenia. V skutočnosti ju nepoznáš. Je to ako kupovať mačku vo vreci.

Share This