Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "ľahké ako facka" po anglicky?

(As) easy as ABC

Definícia

Veľmi jednoduché alebo ľahké.

Príklady

Don’t worry, driving is as easy as ABC! / Neboj sa, šoférovať je ľahké ako facka.

These questions are easy as ABC!  / Tieto otázky sú ľahké ako facka!

Share This