Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "ľavou zadnou" po anglicky?

Standing on my head

Definícia

Dokázať niečo spraviť veľmi ľahko a bez najmenších ťažkostí.

Príklady

She could run the whole office standing on her head. / Dokázala by viesť celú kanceláriu ľavou zadnou.

I could design this garden standing on my head.  / Túto záhradu by som dákazal navrhnúť ľavou zadnou.

Share This