Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Live / Be in Clover

Preklad doslova

Žiť si / Byť v ďateline

Definícia

Žiť si v prepychu, mať veľa peňazí.

Po slovensky povieme

Byť v plnke / byť za vodou

Príklady

She is dating him only because he is in clover.  / Chodí s ním len preto, že je v plnke.

I want to live in clover one day.  /  Jedného dňa chcem si žiť ako prasa v žite.

Did you see his new car? He must be in clover..  / Videla si jeho nové auto? Musí byť v plnke..

Páči sa Ti fráza? Stiahni si ju!

Share This