Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Think the world of somebody

 

Doslova: Myslieť si svet o niekom

Príklad:  Dad has always thought the world of her. (Ocino ju vždy ľúbil ako koňa.)

Slovník:

Think – myslieť si,

The world – svet.

 

Share This