Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

He has a leak in his think tank.

 

Doslova:  Vyteká mu z nádrže na myslenie.

Príklady:

That boy had a leak in his think tank, unfortunatelly, it’s not a crime. (Ten chlapec mal o koliesko menej. Nanešťastie to nie je zločin.)

Tank – nádrž, akvárium;

Leak – trhlina.

 

Share This