Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Blank

 

Doslova:  Mať prázdno

Príklady:

Last week I totally blanked at the test. (Minulý týždeň som mal absolútne okno na teste.)

I blank everytime I hear somebody speak English. (Mám okno zakaždým, keď počujem niekoho hovoriť po anglicky.)

Blank – mať prázdno v hlave,

pravidelné sloveso: blank – blanked – blanked.

 

Share This