Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "mať obe ruky ľavé" po anglicky?

Be all fingers and thumbs

Definícia

Povieme o niekom, kto je nemotorný alebo nešikovný a nedokáže urobiť ani najjednoduchšiu prácu.

Príklady

– Can you sew this button on for me? I’m all fingers and thumbs. / – Môžeš mi prišiť tento gombík? Ja mám obe ruky ľavé.

You could never be a boss. You are all fingers and thumbs.  / Ty by si nikdy nemohol byť šéfom. Máš obe ruky ľavé.

I’m all fingers and thumbs today. That’s the second plate I’ve dropped this morning. / Dnes mám obe ruky ľavé. To je už druhý tanier, čo mi dnes padol.

Share This