Vyberte položku Stránka

Metóda Best English

Učíte sa angličtinu už celé roky?

A napriek tomu nehovoríte plynule? Nerozumiete, keď ostatní hovoria po anglicky?
Pletú sa vám gramatické časy a nie ste si istí, kedy a ktorý použiť?
Vyskúšali ste už rôzne jazykové kurzy, ale ešte stále ste začiatočníci?

Ste na správnom mieste :-)

Jazyková škola Best English Nitra využíva na vyučovanie vlastnú metódu, ktorá bola zostavená na základe dlhoročných skúseností v praxi a je podložená výskumami v oblasti vyučovania cudzích jazykov. Samotná metóda je založená na veľmi jednoduchej myšlienke.

Učíme sa pre život a z neho by sme mali vychádzať pri všetkom, čo robíme.

 

 Ako sa dá rýchlo naučiť jazyk?

Keď sme boli deti, nikto nám nehovoril, ako sa máme naučiť hovoriť, a predsa sme to zvládli. Opakovali sme po rodičoch a skúšali vyslovovať slová a vety rovnako, ako to robili oni. S pomocou druhých sme sa prirodzene naučili, čo je správne, ako správne vyslovovať slová a neskôr taktiež, ako ich spojovať do viet. A práve tento spôsob fungoval u nás všetkých!

z

Ak chcete vedieť hovoriť po anglicky, riešením je začať hovoriť. Ťažko sa naučíte robiť niečo, čo ste nikdy ani nevyskúšali. Taktiež pozerať sa na niekoho iného, ako hovorí, nie je to isté, ako keď vy sami rozprávate. Jednoducho sa to nedá nijako obísť. Treba len začať. Začať hovoriť! 

 

Ako sa vyučuje anglický jazyk v Best English Nitra?

Prirodzený spôsob

Na našich hodinách sa učíte prirodzene, podobne ako ste sa naučili svoj rodný jazyk. Angličtina je potom veľmi ľahká.

Na našich hodinách hovoria po anglicky študenti, nielen učiteľ

Na hodinách hovoríte po anglicky väčšinu času a precvičujete skutočnú komunikáciu. Ide o premyslený systém, pri ktorom sa vaša pasívna slovná zásoba konečne zmení na aktívnu.

Gramatika v primeranom množstve

Väčšina jazykových kurzov je založená výlučne na štúdiu gramatiky. V Best English Nitra síce máme radi gramatiku, ale zastávame názor, že na to, aby ste boli schopní viesť rozhovor a komunikovať v jazyku, nepotrebujete poznať všetky gramatické poučky. Vyznáte sa stopercentne v gramatike slovenského jazyka? Je len veľmi málo ľudí, ktorí môžu tvrdiť, že áno. Napriek tomu môžeme prehlásiť, že vieme hovoriť po slovensky. To isté platí pre angličtinu.

Na hodinách trénujeme tvorbu viet nie cez vypĺňanie gramatických cvičení, ale cez nácvik reálnych konverzácií a reálnych situácií. Takýmto spôsobom sa naučíte používať skutočný jazyk v skutočnom živote.

 

Hanbíte sa hovoriť? Po tomto sa prestanete!

Je bežné, že ak si nie ste istí svojou angličtinou, tak v momente, keď zrazu musíte hovoriť po anglicky, to bude ťažké. Buď budete “habkať” alebo rovno zabudnete všetko, čo ste vedeli. Dá sa to však dať ľahko do poriadku.

Hlavné ťažisko problému spočíva v tomu, že nie ste zvyknutí hovoriť po anglicky. Na hodinách v Best English Nitra hovoríte veľa a rozprávate sa s rôznymi ľuďmi. Takto postupne vytrénujete samých seba v komunikácii. Po niekoľkých hodinách angličtiny u nás sa prestanete hanbiť, aj keby ste boli tí najhanblivejší ľudia na svete. :-)

Nemáte radi školu? U nás sa nudiť nebudete!

Nezáživná a nudná hodina? Nie tu!

Nezáživná, nudná, rozťahaná hodina? To sa vám nestane. Učitelia udržujú na hodinách veľmi priateľskú a pracovnú atmosféru.

Hodiny sú vedené svižne a študenti musia neustále aktívne pracovať a hlavne hovoriť po anglicky. Takto vám čas u nás priam preletí a využijete ho na to, čo je najdôležitejšie – tréning rozprávania a konverzácie.

Chcete sa naozaj naučiť rozprávať po anglicky?

Share This