Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

is a small british sweet pie traditionaly served during Christmas. The name “mince pie” comes from the old tradition of having minced meat as one of the ingredients. However, the minced meat has been replaced over the time with all kinds of fruits.

je malý britský koláčik, tradične servírovaný počas Vianoc. Meno “mince pie” pochádza zo starej tradície mať mleté mäso ako jednu z ingrediencií. Avšak, mleté mäso bolo časom nahradené rôznymi druhmi ovocia.

Christmas Pudding

The British Christmas pudding is a bit like a cannonball made of dried fruit, nuts, flour, eggs, butter, spices and loads and loads of alcohol. A good Christmas pudding is started months before Christmas. It comes to the table flaming with brandy. Traditionally, a coin is baked in the pudding. If you find it, you will have good luck.

Britský vianočný puding je trochu ako kanónová guľa vyrobená zo sušeného ovocia, orieškov, múky, vajec, korenia a množstva a množstva alkoholu. Dobrý vianočný puding sa začína robiť mesiace pred Vianocami. Na stôl prichádza v zapálenej brandy. Tradične je minca zapečená do pudingu. Ak ju nájdeš, budeš mať šťastie.

Share This