Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Slovíčka a frázy, ktoré sa Ti môžu hodiť pri nákupoch v zahraničí.

 shop  obchod  fit  sadnúť (o oblečení)
 shop assistant  predavač  too tight  príliš tesné
 shop window  výklad  too loose  príliš voľné
 shopping list  nákupný zoznam  guarantee  záruka
 customer  zákazník  cash desk  pokladňa
 cheap  lacné  price  cena
 expensive  drahé  price list  cenník
 discount  zľava  receipt  doklad, účet
 sale  výpredaj  in cash  v hotovosti
 bargain  výhodná kúpa  credit card  platobná karta
 sell  predávať  buy  kúpiť
 pay  platiť  change  drobné
 look for  hľadať  cost  stáť (o cene)
 size  veľkosť  choose  vybrať si
 try on  vyskúšať si  market place

 trh, tržnica

Príklady použitia a frázy:

How can I help you?  Ako Vám môžem pomôcť?

I am looking for a shirt.  Hľadám nejakú košeľu.

Can I try this shirt on?   Môžem si vyskúšať túto košeľu?

How does it fit?  Ako Vám to sedí?

It doesn’t fit very well. It is too tight.  Veľmi to nesedí. Je to príliš tesné.

Do you have a bigger size?  Máte väčšiu veľkosť?

I don‚t feel comfortable.   Necítim sa veľmi pohodlne.

Can I try another one? The blue one?  Môžem si vyskúšať inú? Tú modrú?

Have you chosen anything? Vybrali Ste si niečo?

How much is it?  Koľko to stojí?

How much does it cost?  Koľko to stojí?

Do you take credit cards?  Beriete platobné (kreditné) karty?

May I pay by credit card?   Môžem platiť kartou?

Does it come with a guarantee?  Je na to záruka?

I can ‚t afford it right now.  Nemôžem si to dovoliť práve teraz.

What time do you close today?   Kedy zatvárate dnes?

I would like to change it for a different size.  Chcel by som to vymeniť za inú veľkosť.

Have you got the receipt?  Máte bločik?

I have bought a beautiful dress today. Dnes som si kúpila krásne šaty.

You look great. Vyzeráš skvelo.