Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Slovíčka a najčastejšie frázy, ktoré využijete pri oslave narodenín :-) .

 birthday cake narodeninová torta dance tanec, tancovať
 birthday card narodeninový pozdrav have fun dobre sa baviť
 birthday girl / boy oslávenkyňa / oslávenec have a chat pokecať si
 guest hosť get drunk opiť sa
 candles sviečky refreshments občerstvenie
 invitation pozvanie straw slamka
 invite pozvať cocktail koktejl
 present darček shot panák
 propose a toast preniesť prípitok long drink miešané nápoje
 surprise prekvapenie soft drink nealko nápoj
 party balloons balóniky draft beer čapované pivo
 anniversary výročie can plechovka
 celebrate  oslavovať bottle of champagne fľaša šampanského
 celebration oslava party animal parketový lev
 enjoy užiť si party crasher nepozvaný hosť

 

 

Príklady použitia a frázy:

 

Happy Birthday! Všetko najlepšie k narodeninám!

Congratulations!  Gratulujem!

Best wishes, …  Všetko najlepšie, …  (na pohľadnici)

Cheers! Na zdravie!

Help yourself!  Ponúkni sa.

Let’s dance.   Poďme si zatancovať.

Do you fancy to dance?  Chceš si zatancovať?

Let’s have a drink.  Dajme si drink.

It’s my turn.  Som na rade. (Teraz platím ja.)

It’s on the house.  To je na účet podniku. 

John, meet my friend Jessica.  John, zoznám sa s mojou priateľkou Jessicou.

Jessica, this is my colleage John.  Jessica, toto je môj kolega John.

Have fun!  Bavte sa!

Share This