Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "piate koleso na voze" po anglicky?

Third wheel

Preklad doslova

Tretie koleso

Definícia

Niekto, kto je v určitej situácii nepotrebný alebo navyše, podobne ako tretie koleso na bicyckli alebo piate koleso na voze či aute.

Okrem “third wheel” sa v angličtine môže povedať aj “fifth wheel”, čo znamená piate koleso.

Príklady

felt there like a third wheel. / Cítil som sa tam ako piate koleso na voze.

We don’t need you. You are third wheel. / Nepotrebujeme ťa. Si piate koleso na voze.

Share This