Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Full steam ahead!

 

Doslova:  Plnou parou vpred!

 

Definícia:

Robiť veľký pokrok.

 

Príklady:

We started to move full steam ahead on the project.

(Začali sme sa hýbať plnou parou vpred v našom projekte.)

 

Share This