Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Lenka: „Som rada, že som sa odhodlala na tento kurz.“

Kurz sa mi veľmi páčil. Veľa sme sa naučili. Dokážem tvoriť vety a odpovedať na ne. Počas hodín sme veľa hovorili. Užili sme si veľa zábavy. Naša učiteľka Miška mala s nami veľa trpezlivosti. Veľa nás naučila. Domáce úlohy som nemala rada, ale boli potrebné na zopakovanie učiva. Bez nich by som si toľko nezapamätala. Som rada, že som sa odhodlala na tento kurz. Určite budem rada pokračovať v kurze, keď to bude možné!